Leader projekt

 

 

 

Nya satsningar i Leaderprojekt beviljat för Gustafsberg

 Gustafsberg – Platsens berättelser

191212
Unika och vackra Gustafsberg har varit en plats för rekreation i över tvåhundra år. 
Historierna är många och nu kommer dessa även allmänheten till del genom att rusta upp gamla stigar och kompletteras med nya sträckor så att det åter går att ta stärkande promenader i enlighet med Dr. Marins ordination, kurortens första badläkare år 1810.
I slutet av 1700-talet grundades här Sveriges första internatskola. Skolpojkarna lekte i en grotta som skall lyftas fram så att dagens familjer ska kunna uppleva sina egna äventyr. 
Det finns fler spännande berättelser som ska få komma fram genom skyltning och information. 
Insatsen är ett led i att utveckla området Gustafsberg, få fler att hitta dit och på så vis stärka kopplingen mellan hav och land och skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet som finns i området. 

Projektet möjliggörs med stöd från Leader Södra Bohuslän och är en förlängning av ett pågående projekt vilket nu har beviljats 460 000 till de nya aktiviteterna.
Gustafsberg förvaltas av Gustafsbergsstiftelsen men projektet drivs av Destination Uddevalla.

Gustafsberg - Platsens berättelser

181213
Gustafsberg i Uddevalla har en anrik historia som verkligen förtjänar att lyftas fram. För att väcka besökares nyfikenhet och intresse och öka antalet besökare så har man i projektet Gustafsberg – Platsens berättelser beviljats 725 304 kronor för att arbeta med att ta fram information om den mångfacetterade historian för att sen marknadsföra platsen genom berättelser och skyltar. Ett ökat besöksunderlag är förutsättningsskapande för företagen i området. 
Gustafsberg förvaltas av Gustafsbergsstiftelsen men projektet drivs av Destination Uddevalla.

 

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se