Inspiration och källor

 

 

Böcker:
Jacobowsky, Gustafsberg
Granfeldt, Gustavsberg barnhus och badort
Wallin, Beskrifning öfver badorterna å Sverges vestra kust
Mansén, Ett paradis på jorden
Minnesanteckningar om Gustafsbergs barnhus
Bok Ur "Spridda minnen ur mitt liv": släktregister, brev och bilder från Uddevalla åren 1850–1880 / Knut Magnus Sjöberg; sammanställda av Gunhild Menckel f. Sjöberg och Signe Sjöberg

Dagbok: Charlotte Lamberg 1824

Radio: Radio Väst midsommarsändning 1989

App:
On spot story
Upplev Uddevalla, digitala guider

 

Uppsats:
Sandberg Offesson, Erika, http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:518926/FULLTEXT01.pdf

Hemsidor:
http://uddevallare.blogspot.com/
www.digitaltmuseum.se
http://www.myntkabinettet.se/fakta/rakna_ut_penningvardet
https://tidningar.kb.se/
https://litteraturbanken.se/bibliotek
www.bohuslänsmuseum.se

Övrigt:
Samtal med Gunnar Klasson, Kjell Olsson, Marie-Louise Rönsberg
Gustafsbergsföreningen, Katalog och årsskrifter
Gustafsbergsstiftelsens arkiv

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se