Byggnadsvården på Gustafsberg

Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla har beslutat att tilldela Gustafsbergsstiftelsen 2015 år byggnadsvårdspris. Priset kommer att delas ut vid nämndens nästa sammaträde den 10 december. Vi är förstås väldigt glada och vill rikta ett stor tack för uppmuntran och ekonomiskt stöd från nedanstående bidragsgivare.


BYGGNADSVÅRDEN PÅ GUSTAFSBERG BEHÖVER DITT STÖD, BANKGIRO 114-8998
(Läs mer om byggnadsvården längre ner på denna sida)

Bidragsgivare per 2020-06-30

BEVILJADE ANSÖKTA MEDEL TILL ETTAN

Länsstyrelsen

BEVILJADE ANSÖKTA MEDEL TILL SOCIETETSHUSET OCH GREVEGÅRDEN

Thordénstiftelsen
Länsstyrelsen

BEVILJADE ANSÖKTA MEDEL TILL LADUGÅRDEN

Thordénstiftelsen

BEVILJADE ANSÖKTA MEDEL TILL VARMBADHUSET (VANDRARHEMMET)

Riksantikvarieämbetet genom Länsstyrelsen
Thordénstiftelsen
Herman Zetterbergs stiftelse
Stiftelsen Miljöbostäder

BEVILJADE ANSÖKTA MEDEL TILL TVÅAN

Riksantikvarieämbetet genom Länsstyrelsen

BEVILJADE ANSÖKTA MEDEL TILL LADUGÅRDEN 2017

Thordénstiftelsen

PRIVATA BIDRAGSGIVARE

Gunnar Klasson och Ann-Marie Brockman
Ingrid Påhlman Steen
Lars-Olof Hansson
Janne Dahl
Leif Bohman och Monica Radeberg
Ralph Steen
Inger Zetterberg Nilsson
Karl-Erik Gustafsson
Monica Hedberg
Matts Willborg
Inga-Lill och Kjell Söderberg
Marianne och Jan-Åke Nilsson
Insamling under Gustafsbergsdagarna
Lars Olsson, Motettvägen
Anneli och Sven Jungland
Lennart Junehall
Carl Farberger
Ulla och Arne Grahm
Stig Fritzell
Per H. Lexby, Berlin
Teleringen
Gustafsbergs vänner
Hans Wagner
Inger och Sonny Persson
Inger Zetterberg Nilsson, Marianne Dahl till minne
Ingela Jontell
Stig Elfving
Ingela och Bertil Apelman
SAP Veteraner
Greta och Evald Martin
Bo Malmgren
Ingegerd och Lars-Olof Hansson
Niklas Ytterberg
Dan och Katarina Turesson
Laine Sjöberg och Lennart Björk
Julia Klingvall Ohlström
Gunnar O Jonsson
Anna Hernek
Inger Zetterberg Nilsson, Annhild Staiger till minne
Anneli och Sven Jungland
Sven Alm
Inger Zetterberg Nilsson, Erland Zetterberg till minne
Ammi och Per Rönn
Stig Jansson
Inger Zetterberg Nilsson till Gunnar Klassons 70-årsdag
Veteranerna Swedbank
Inger Zetterberg Nilsson, Pytten Påls sekreterare i Gustafsbergs vänner, till minne
Gustafsbergs vänner
Ingrid Påhlman Steen
Eva Göranson till Anders Fjells minne
Anita Nilsson till Anders Fjells minne
Urban Mathiesen till Anders Fjells minne
Kjell och Gunvor Samuelsson till Anders Fjells minne
Marcus Axberg till Anders Fjells minne
Lisbeth och Stig Nilsson till Anders Fjells minne
Familjen Hansson till Anders Fjells minne
Catrine och Zack till Anders Fjells minne
Linn Hasslöw till Anders Fjells minne
Lasse och Ingalill Hammar till Anders Fjells minne
Robin Olsson till Anders Fjells minne
Familjen Eek-Botha till Anders Fjells minne
Lazlo Heiter till Anders Fjells minne
Lars Rydbom till Anders Fjells minne
Inga, Kent och Agneta Lundvist till Anders Fjells minne
Josef Apelman till Anders Fjells minne
Eva och Hasse Fjell till Anders Fjells minne
Anette och Thomas, Tanumshede till Anders Fjells minne
Anita Nilsson, Halleröd till Anders Fjells minne
Göran Fredriksson till Anders Fjells minne
Jan Uddén till Anders Fjells minne
Tomas Nettum till Anders Fjells minne
Orvar Lindh till Anders Fjells minne
Håkan Larsson till Anders Fjells minne
Familjen Angvarsson-Corin till Anders Fjells minne
Kjell och Marie till Anders Fjells minne
Lavanya Nadia Kevan till Anders Fjells minne
Ron, Nadia, Esther and Andrew till Anders Fjells minne
Kathrine Hansson till Anders Fjells minne
Rune Hixén till Anders Fjells minne
Kjell och Anki Johansson, Torseröd, till Anders Fjells minne
Susan Nathansson Selander, Värmdö, till Anders Fjells minne
Gunvor Samuelsson till Anders Fjells minne
Peter och Mariette Möller till Anders Fjells minne
Klas Utter till Anders Fjells minne
Gunilla Gordon till Anders Fjells minne
Thure och Gerd Karlsson till Anders Fjells minne
Bohusläns Föreningsarkiv till Anders Fjells minne
Jan Willem Pijl till Anders Fjells minne
Brita Fjell Hasslöw till Anders Fjells minne
Gunnila och Palle Heed till Anders Fjells minne
Kjell Båld till Anders Fjells minne
Föreningen Allmoge Båtar till Anders Fjells minne
Olle och Reidun till Anders Fjells minne
Eva och Bengt Axberg till Anders Fjells minne
Ann-Marie och Gunnar till Anders Fjells minne
Marianna Andersson till Anders Fjells minne
Mikael, Agneta och Ellen Hasslöw
Monika Erkelens
Ernst Olander
Gustafsbergs vänner
Franz och Marion Kern
Lennart Filipsson
Ernst Olander
Brudparet Johannesson
Lennart och Gunvor Filipsson
Gustafsbergs vänner
Ernst Olander
Laine Sjöberg och Lennart Björk

- - - - - - - - - - - -

VAR MED OCH RÄDDA UDDEVALLAS PÄRLA!

Gustafsbergsstiftelsen har två stora uppgifter:

Den ena är att förvalta arvet efter Anders Knape, som på 1770-talet grundade Sveriges första internatskola. För att ”främja ungdomars utbildning och uppfostran” delar stiftelsen varje år ut 225 000 kr i stipendier.

Den andra stora uppgiften är att underhålla stiftelsens 31 byggnader, särskilt de 26 som är byggnadsminnen. Både hus och mark har klassats som riksintressen.

Byggnadsvård steg för steg
2007 antog Gustafsbergsstiftelsen en ny byggnadsvårdsplan. Det gäller att hålla de vackra gamla husen i gott skick, och att göra det på rätt sätt med rätt material.

2008-2009 renoverades Badrestaurangen in- och utvändigt, och även de tre paviljongerna i parken. 2010-2011 renoverades Konditori Snäckan, och byggdes om för att kunna ha öppet året runt. 2012 renoverades Hotell Slottet in- och utvändigt, och fick en balkong med utrymningsväg, så att byggnaden kan användas fullt ut.

2012-2013 arbetas med Magasinet och 2013 Varmbadhuset/Vandrarhemmet, i första hand utvändigt.

2014 kommer turen till Hotell Tvåan (klart våren 2014) och 2015 till Societetshuset och Grevegården. Beträffande Societetshuset tvingades vi akut renovera verandataket då det upptäcktes att det läckte in vatten. Det hela var klart precis innan den första uthyrningen den 8 maj. I anslutning till den renoveringen undersöktes sättningar i Societetssalongens golv. Det befanns att några golvbjälkar helt saknade stöttning samt att två längre bjälkar var mer eller mindre ruttna. Huset är 177 år gammalt och såvitt känt har det fina golvet aldrig renoverats under dessa år. Arbetet med att säkra stöttningen av golvet pågår som bäst under juni och juli 2014.

2016 renoverades Ettan.

2017 renoverades Ladugården. Renoveringens syfte var att säkerställa byggnadens fortbestånd. Golvbjälklaget var genomruttet och på det bärs taket upp. KOstnad 2,2 milj kronor varav Thordénstiftelsen har bidragit med 500 000 kr.

Pengar till byggnadsvården tas tacksamt emot!

Gustafsbergsstiftelsen är självförsörjande och omsätter 6 milj kr per år. Men underhållet av byggnaderna är givetvis en mycket tung kostnad och på grund av den är stiftelsen beroende av att även söka pengar utifrån. Bidragsgivare har hittills varit Riksantikvarieämbetet genom Länsstyrelsen samt Thordénstiftelsen och Herman Zetterbergs stiftelse. Ett lån har beviljats av Uddevalla kommun.

Nu tar Gustafsbergsstiftelsen ytterligare ett steg. En bred allmänhet engagerar sig i Gustafsberg på olika sätt och har frågat efter möjligheter att hjälpa stiftelsen.

Därför har ett särskilt bankgirokonto med namnet Byggnadsvård Gustafsberg, BG 114-8998, öppnats. Där kan enskilda och företag bidra med små eller stora belopp. Pengarna kommer oavkortat att gå till restaurering av husen. Alla bidrag är varmt välkomna. Bidragsgivarnas namn och logotyper kommer att publiceras här på hemsidan samt på en skylt inom området. 

Gustafsberg är en välbevarad havsbad- och kurort som ligger cirka 3 kilometer söder om Uddevalla centrum, vid Byfjordens strand. Gustafsberg är ett av landets största byggnads- och kulturvårdsområden, med omfattande areal, badortspark, och dryga tjugotalet ”K-märkta” byggnader från 17-1800-talet. Ägare och förvaltare av Gustafsberg är Gustafsbergsstiftelsen, vars ursprung är en donation för inrättande av en internatskola (Sveriges första) av makarna Knape Hansson på 1770-talet. Gustafsberg har i motsats till andra västsvenska ”badorter” skyddats mot exploatering genom att testamentet/stiftelsens stadgar inte tillåtit försäljning av fast egendom.

Den 19 september 1950, på Gustafsbergsstiftelsens begäran, utfärdades skyddsföreskrifter enligt lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader. De berörda byggnaderna var de då av Gustafsbergsstiftelsen nyinköpta så kallade varvshusen (Slottet, Ettan, Tvåan Bikupan), Societetshuset, Paviljongerna i parken, Herrgården, Kamrerarbostaden och Bagarstugan.

Översiktsbild av Gustafsbergs badort med husens namn framgår av Appendix 1.

Hela området Gustafsberg förklarades som naturvårdsområde den 1 februari 1980, på grund av sina stora natur- och kulturvärden.

De flesta byggnaderna på Gustafsbergs centrala badortsområde, av vilka Gustafsbergsstiftelsen äger 26 stycken, byggnadsminnesförklarades av Riksantikvarieämbetet 1986, vilket i princip innebär att husen och hela den centrala badortsmiljön inte får förändras utan riksantikvariens tillstånd. Syftet med byggnadsminnesförklaringen är att bevara miljön till eftervärlden genom att förhindra rivning eller förvanskning av de kulturhistoriskt märkliga byggnaderna.

Skyddet omfattar såväl exteriörer, interiörer och stommar undantaget vissa mindre märkliga delar av interiörerna i varvshusen, Badrestaurangen, Paviljongerna, Badhusen, Huvudbyggnaden, Kamrerarebostaden, Societetshuset och Grevegården.

Både byggnader och mark förklarades som Riksintresse 1987, vilket ger ett starkare skydd för exploatering, rivning och förvanskning och därmed ges de rättsliga förutsättningar för ett långsiktigt bevarande.

Om byggnadsvårdsplanen
Planen innefattar inte någon detaljerad byggnadsdokumentation eftersom detta gjorts av andra. Exempel: beskrivningar och uppmätningar har tidigare gjorts av Lars Stackell på uppdrag av Länsstyrelsen (1978) och Bohusläns museum har gjort omfattande beskrivningar och uppmätningar.

Ingående bakgrundsteckning över Gustafsberg samt områdets byggnadshistorik och underhåll finns i det alltjämt aktuella examensarbetet ”Värdet av underhåll” av Björn Ohlén (1997).

Den praktiska delen av planen delas in i tre delar (Byggnadsgrupp A, B, C) efter byggnadernas funktion och bakgrund och följer i stort sett Lars Stackells jämte Björn Ohléns områdesindelning; badortshusen – varvshusen – barnhusbyggnaderna.

De byggnader som omfattas av planen, samt de namn som används (kan variera i olika källor) ansluter till Riksantikvarieämbetets beteckningar jämte Bohusläns museums uppmätningar från 1996.

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se