Gustafsberg - Platsens berättelser

  

 

Projekt: Platsens berättelser

Gustafsberg i Uddevalla har en anrik historia som förtjänar att lyftas fram.
För att väcka besökares nyfikenhet och intresse samt öka antalet besökare kommer projektet
Gustafsberg – Platsens berättelser ta ett helhetsgrepp kring att tydligare kommunicera platsen.

Projektet möjliggörs då Leader Södra Bohuslän beviljat 725 304 kronor för att arbeta med att ta fram information
om den mångfacetterade historian för att sen marknadsföra platsen genom berättelser och skyltar.
Projektägare är Destination Uddevalla, projektpartners är Gustafsbergsstiftelsen, och Uddevalla kommun. 

En förlänging av projektet beviljades för att  rusta upp gamla stigar och kompletteras med nya sträckor så att det åter går att ta stärkande promenader i enlighet med Dr. Marins ordination, kurortens första badläkare år 1810.
I slutet av 1700-talet grundades här Sveriges första internatskola. Skolpojkarna lekte i en grotta som lyfts fram så att dagens familj ska kunna uppleva sina egna äventyr.   

 


Informationsskyltar och Vandringsslingan "Jorden runt"

På området finner du informationsskyltar där du kan ta del av platsens berättelser. 
Befinner du dig på plats ser du på informationstavlan med kartan vart du hittar dem.  

Är du inte på plats men är nyfiken på hur informationsskyltarna ser ut? Klicka här för att se/läsa!
Du kan även läsa dem/ladda ner dem som pdf filer genom denna länk.

Karta är över vandringsslingan "Jorden runt" finner du här!

På skyltarna finns QR koder, scanna dem med din mobiltelefon om du är nyfiken på fler berättelser från badorten och internatskolan.
De texter som finns att läsa på hemsidan är för den vetgirige som vill veta mer, varför mer information och bilder har lagts till, klicka på kolumnen till vänster (fungerar endast via dator). 

Vi som har arbetat med skyltar och formgivning är: Destination Uddevalla, Gustafsbergsstiftelsen, Uddevalla kommun, och Bohusläns museum /Linn Greaker Design / Vesslerna.

Vandringsslingan "Jorden runt": Hermanssons stängsel och inhägnad, Östrabo Yrkes Gymnasiesärskola, och Linn Greaker Design 

Inspiration och källor till projektet

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se