Gustafsbergsstiftelsen

Anders Knape Hansson var den förste förvaltande direktören i Gustafsbergsstiftelsen och även i nutid leds verksamheten av en direktör som tillsammans med en styrelse - direktion - består av sammanlagt tio ledamöter. Sju av ledamöterna i styrelsen väljs, precis som direktören, av Uddevalla kommunfullmäktige och två av dem utses av länsstyrelsen.

Enligt paret Knapes donation till Gustafsbergstiftelsen är dess ändamål att: "Främja fostran, utbildning och vård av barn och ungdomar från landskapet Bohuslän." Och det är fortfarande stiftelsens viktigaste uppgift. Numera sker detta genom att stipendier delas ut varje år i form av ekonomiskt bidrag till tjejer och killar, som studerar på högskolor och universitet i Sverige eller utomlands. För mer information och ansökningsblankett, klicka på Stipendier i vänsterspalten.

Hela Gustafsberg utsågs till naturvårdsområde 1980 och alla husen byggnadsminnesförklarades 1986. Året efter, 1987, förklarades både byggnader och mark som riksintresse. Det ska förhindra exploatering och rivning av husen. Området ska bevaras som det en gång var och enligt Knapes tydliga donationsbrev. Dock inte genom att låta allt stå stilla, utan området och byggnaderna ska användas och komma till nytta.

Gustafsbergsstiftelsen bedriver hotell – och vandrarhemsverksamhet under juni, juli och augusti varje sommar.

           

  Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsberg 413, 451 91 Uddevalla  |  +46 (0)522-152 00  |  info@gustafsberg.se